• Γράφω απλά διαβάζω εύκολα

Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα στη προφορική και γραπτή έκφραση γραμμάτων, λέξεων, φράσεων ή στη σειροθέτηση.
  • Μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού για ενίσχυση της διδασκαλίας στο μάθημα της Γλώσσας.
  • Γονείς και επαγγελματίες που ασχολούνται με την αποκατάσταση προβλημάτων λόγου, ομιλίας, γραφής και ανάγνωσης όπως λογοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι.
  • Παλιννοστούντες και διάφορες ομάδες αναλφάβητων για την εισαγωγή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εκπαιδευτικά Σημεία:

  • Ευχάριστες δραστηριότητες μέσα σε ένα πολυμεσικό περιβάλλον, που υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, παραγωγής και κατανόησης λόγου.
  • «Περιβάλλον εκπαιδευτικού» που παρέχει τη δυνατότητα στον γονέα ή τον επαγγελματία, να ορίσει για κάθε μαθητή ποιες ασκήσεις – δραστηριότητες θα εκτελέσει και να παρακολουθήσει τη πρόοδο του μέσα από το αρχείο του μαθητή.

Γράφω απλά διαβάζω εύκολα

  • Κωδικός Προϊόντος: Γράφω απλά διαβάζω εύκολα
  • Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
  • 47,12€

  • Χωρίς ΦΠΑ: 38,00€

Ετικέτες: Εκπαιδευτικό λογισμικό, διαδραστικό λογισμικό

f